2020-08-03 

Implanty zębowe

Implant jest to tytanowy wkręt (śruba), niektórzy używają określenia „sztuczny korzeń'' umieszczany ( wkręcany) na stałe w kości szczęki lub żuchwy w celu zastąpienia korzeni
brakujących zębów. W dużej części przypadków istnieje możliwość wkręcenia implantu na tej samej wizycie, na której usunięty był ząb. Po kilku miesiącach od zabiegu (ok 3 mies. w żuchwie i 6 mies. w szczęce) wykonuje się na wszczepach część protetyczną, czyli korony lub mosty na implantach. Implanty pozwalają na odbudowę bezzębia poprzez wykonanie całkowitego okrężnego mostu, zwykle w tym przypadku w zależności od sytuacji w naszej jamie ustnej, wszczepia się ok. 6 implantów i na nich osadza most protetyczny.

Fot. odbudowa bezzębia za pomocą wszczepienia kilku implantów i wykonania mostu ( źródło centrumstomatologicznelegnica.pl).

Fot. most na implantach, odbudowa braków częściowych (źródło luxdentic.pl)

W przypadku zaniku kości po usunięciu zęba, możliwości współczesnej stomatologii pozwalają uzupełnić brakującą tkankę kostna za pomocą przeszczepów/ preparatów kościotwórczych.


Wróć